Dienstverlening

Huisartsgeneeskunde

We bieden een kwaliteitsvolle en toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg waarbij de patiënt in zijn totaliteit centraal staat. Zowel medische als psychosociale problemen worden door de huisarts besproken. Op deze manier willen we u een persoonlijke en wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden. Daarnaast hebben we een coördinerende rol in de multidisciplinaire zorg (verpleegkundige, psycholoog en specialisten) die we als praktijk aanbieden. 

Onze praktijk is een opleidingspraktijk.
Dit betekent dat wij regelmatig stagiairs geneeskunde in onze praktijk hebben. Afhankelijk van hun opleidingsjaar volgen ze gewoon mee of doen ze zelfstandig consultaties onder supervisie van één van de artsen. Wanneer je uw arts persoonlijk wil spreken blijft dit uiteraard altijd mogelijk.

 

Opvolging chronische aandoeningen

Opvolging van chronische aandoeningen begint met ze te voorkomen. Wacht dus niet tot de eerste symptomen opduiken… Chronische opvolging is aangeraden op afspraak. We stellen een optimale flow op zodat we informatie hebben als je komt.

Psychotherapie

Uw arts kan u verwijzen naar de psycholoog of u kunt zelf een afspraak maken.

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: Nathan Kahan werkt in onze praktijk mee voor dit luik. In de gesprekken bespreekt u uw klachten en problemen. Dat helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen, of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen, relatieproblematieken,…