Praktisch

Onthaal

Onze verpleegkundige An staat vanaf 1 April 2016 tot uw dienst aan het onthaal voor al uw vragen. U kan haar bereiken op 09 371 66 61 of via info@dokterbinge.be. Hou op piekmomenten rekening met een korte wachttijd.

Het secretariaat is open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00. U kan bij het secretariaat terecht voor zowel administratieve (afspraken, documenten) als verpleegkundige acties. De consulten verlopen onder supervisie en op voorschrift van een arts en worden RIZIV-conform aangerekend indien nodig.

 • Bloedafname (bespreking achteraf bij arts)
 • KG en pre-operatieve onderzoeken (bespreking achteraf bij arts)
 • Spirometrie of ademtesten
 • Wondverzorging en opvolging
 • Cryotherapie, oren uitspuiten, …
 • het maken van een afspraak

Telefonisch contact

Het is een arts wettelijk niet toegestaan telefonisch advies te geven. Maak een afspraak als u specifieke vragen heeft.

Het is zowel voor de arts als voor de patiënt aangenamer en respectvoller dat de beperkte consultatietijd optimaal besteed wordt. Telefonische onderbrekingen worden dus zoveel mogelijk gebufferd. Uw arts zal, indien telefonische opvolging toch noodzakelijk is, met u een moment afspreken dat zo weinig mogelijk stoort.

Boek uw afspraken zoveel mogelijk online of na uw consult aan het onthaal. Bedankt voor uw begrip

Raadplegingen

Je kan bij elke arts een afspraak maken op 3 verschillende manieren

 • Online boeken via de online agenda
 • Telefonisch: bij voorkeur tijdens de openingsuren van het secretariaat (8u30-12u00)
 • Na de raadpleging kan je, aan het onthaal ook onmiddellijk een vervolgafspraak meekrijgen

Vrije raadpleging kan enkel bij Dr. Luk Bingé op volgende dagen. Hou er rekening mee dat deze raadplegingen kort zijn. Voor de bespreking van uitgebreide problematiek maakt u best een afspraak.

 •  Maandag 9u00-10u30
 • Woensdag 9u00-10u30
 • Vrijdag 9u00-10u30

Huisbezoeken

Wij raden huisbezoeken af, gezien het een duidelijk minder kwalitatieve zorg levert en niet tijdsefficient is. Kom dus naar de praktijk als het enigszins kan. Het werken in de consultatieruimte geeft voor uzelf èn voor uw arts het meeste voordeel:

 • Het medische dossier is bij de hand
 • Er kan gewerkt worden met adequaat materiaal in optimale omstandigheden
 • Het is efficiënter en zo kunnen we meer mensen helpen
 • Een huisbezoek is duurder voor uzelf en voor de ziekteverzekering (en dus de gemeenschap) • …

Wanneer u echt niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen. Uiteraard zijn deze voorbehouden voor minder mobiele of erg zieke patiënten. Bij huisbezoeken komt de arts wiens agenda het best past bij u langs.

Mogen wij u vragen om huisbezoeken aan te vragen voor 10 uur. Zo kunnen wij ons werk optimaal regelen en vermijden we nutteloze kilometers en tijdverlies.

Dringende gevallen kunnen vanzelfsprekend op elk ogenblik van de dag worden doorgegeven.

Tarieven

Conventie

Dr. Luk Bingé, Dr. Anneleen Geerts en Dr. Carmen De Pauw zijn volledig geconventioneerd. Dr. Servaas Bingé is gedeconventioneerd.

Tarieven bij conventie

 • Raadpleging: 25 euro
 • Raadpleging avond: 29 euro
  Voor bepaalde prestaties of bijzondere wensen worden er supplementen aangerekend Raadpleeg de officiële nomenclatuur hier

Tarieven bij deconventie

 • Raadpleging: 28 euro
 • Raadpleging avond: 35 euro
 • Bijzondere en sportmedische consulten: 40 euro

Voor avond-, nacht- en weekendbezoeken en bijzondere wensen (vb. langdurig consult) kunnen supplementen aangerekend worden, evenals voor bepaalde technische prestaties (bijv. vriezen van huidletseltjes, verwijderen ingegroeide nagel, hechting, EKG,…). Deze worden grotendeels door de mutualiteiten vergoed. Patiënten met een globaal medisch dossier krijgen een hogere terugbetaling.

Derde betalers-regeling

Via dit systeem betaalt het ziekenfonds het door de verplichte ziekteverzekering verschuldigde bedrag rechtstreeks aan de zorgverlener, dienst of instelling.

De patiënt moet dus niet het totale bedrag ‘voorschieten’ en dan op een terugbetaling wachten. Hij betaalt alleen het remgeld (zijn persoonlijk aandeel), en eventuele ereloonsupplementen. Let op dat dit bij gedeconventioneerde tarifering hoger kan zijn.

Deze vorm van betaling kan gebruikt worden indien u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, in een financiële noodsituatie verkeert of voor bepaalde verstrekkingen (Wachtdienst, technische prestaties,…)

Voorlopig kan er in de praktijk enkel cash betaald worden. Vraag gerust meer info aan uw arts of praktijkassistent.

Spoedgevallen

In nood? Bel 112
Geen noodgeval? Bel 09 371 66 61

Daarna en voor andere minder dringende spoedgevallen belt u naar de praktijk (09 371 66 61). Spoedgevallen krijgen steeds voorrang. Vraag niet nodeloos om dringende hulp. Dit gaat om acute problemen zoals verwondingen, ademproblemen, valpartijen,… waarbij er geen levensgevaar is.

Meestal krijgt u een praktijkassistent aan de lijn. Bij dringende problemen nemen zij persoonlijk contact op met uw arts en kunt u zo nodig doorgeschakeld worden. De mensen van het secretariaat of uw arts kunnen dan meer infoa vragen, niet uit nieuwsgierigheid, maar om de ernst van uw situatie beter te kunnen inschatten en met u een concrete opvolging af te spreken (bijv. afspraak voor hechting op korte termijn, verwijzing ziekenhuis,…). Uiteraard zijn al deze mensen ook gebonden aan het medische beroepsgeheim.

Vergeet niet duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer door te geven aan de persoon die uw oproep beantwoordt.

Een dokter nodig ’s avonds of in het weekend?

Bel de lokale wachtdienst op 0472 55 99 78. Deze is bereikbaar elke weekdag van 19u00 tot en met 8u00 en gedurende het weekend vanaf vrijdagavond 19u00 tot en met maandagochtend 8u00. De huisarts van wacht is te bereiken op 0472 55 99 78.

Afwezigheden

Vakantie

Tijdens vakantieperiodes zal de praktijk niet gesloten zijn. Ook in de loop van het jaar zullen de huisartsen hun vrije periodes op elkaar afstemmen. U kan dus steeds in de praktijk terecht.

Sportartsen werkzaam in de topsport

Het is wel mogelijk dat er wegens professionele activiteiten een bepaald consultatiemoment van de ene arts door de andere wordt overgenomen (bijv. bijscholing en opleiding, dringende gevallen, wielerwedstrijd,…).

Om veiligheids- en privacy-redenen kiezen we ervoor om afwezigheden niet te publiceren. Wij danken u voor uw begrip hiervoor.