Praktisch

Vaccinatie griep

De griepvaccinatiecampagne start vanaf midden oktober en loopt tot half december.

U haalt uw vaccin bij de apotheker (vanaf 50 jaar geen voorschrift nodig) en u kan elke dag vrij bij de verpleegkundige terecht om het vaccin te zetten.

Vaccinatiemomenten: 

MA          van 09u00 tot 11u00 en van 17u00 tot 19u00

DI            van 09u00 tot 11u00

WOE       van 09u00 tot 11u00

DO           van 09u00 tot 11u00 en van 17u00 tot 19u00

VRIJ        van 09u00 tot 11u00 

Als u een arts wil zien moet u wel een afspraak maken.

Onthaal

Onze verpleegkundige An staat tot uw dienst aan het onthaal voor al uw vragen. U kan haar bereiken op 09 371 66 61 of via onthaal@dokterbinge.be

Het secretariaat is open van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u00. U kan bij het secretariaat terecht voor zowel administratieve (afspraken, documenten) als verpleegkundige acties. De consulten verlopen onder supervisie en op voorschrift van een arts en worden RIZIV-conform aangerekend indien nodig.

  • Bloedafname (bespreking achteraf bij arts)
  • EKG en pre-operatieve onderzoeken (bespreking achteraf bij arts)
  • Spirometrie 
  • Wondverzorging en opvolging
  • Cryotherapie, oren uitspuiten, …
  • het maken van een afspraak

Telefonisch contact

Wij zijn het makkelijkst telefonisch bereikbaar op de momenten dat de telefoon bemand wordt door het secretariaat: elke voormiddag tot 12u30 en op maandag en donderdag tussen 16u00 en 19u00. Op andere momenten wordt de telefoon natuurlijk ook beantwoord, maar door de dokter zelf die dan ook dikwijls met consultaties of huisbezoeken bezig is.

Er is uitsluitend raadpleging op afspraak. Op die manier kunnen wij voldoende tijd besteden aan elke patiënt en worden de wachttijden beperkt.

Raadplegingen

Er is, tenzij voor dringende zaken,  uitsluitend raadpleging op afspraak. Op die manier kunnen wij voldoende tijd besteden aan elke patiënt en worden de wachttijden beperkt.

Maak bij voorkeur een afspraak via de website.

U kan ook telefonisch een afspraak maken op het telefoonnummer 09/371 66 61

  • Maak steeds één afspraak per persoon. Indien u met 2 personen (of meer) komt, gelieve dan ook 2 (of meerdere) afspraken te maken.
  • Neem steeds uw identiteitskaart mee op consultatie.
  • Breng indien nodig de in te vullen terugbetalingsaanvragen, attesten of aangifteformulieren mee.

Tarieven

Conventie

Dr. Luk Bingé is volledig geconventioneerd.

Supplementen

Voor avond-, nacht- en weekendbezoeken en bijzondere wensen (vb. langdurig consult) worden supplementen aangerekend, evenals voor bepaalde technische prestaties (bijv. vriezen van huidletseltjes, verwijderen ingegroeide nagel, andere kleine ingrepen, hechting, EKG, spirometrie, uitgebreide wondzorg,…). Deze worden grotendeels door de mutualiteiten vergoed. Patiënten met een globaal medisch dossier krijgen een hogere terugbetaling.

Derde betalers-regeling

Via dit systeem betaalt het ziekenfonds het door de verplichte ziekteverzekering verschuldigde bedrag rechtstreeks aan de zorgverlener, dienst of instelling. Dit systeem werd door de meeste mutualiteiten onlangs veralgemeend voor alle patiënten.

De patiënt moet dus niet het totale bedrag ‘voorschieten’ en dan op een terugbetaling wachten. Hij betaalt alleen het remgeld (zijn persoonlijk aandeel), en eventuele ereloonsupplementen. Let op dat dit bij gedeconventioneerde tarifering hoger kan zijn.

Voorlopig kan er in de praktijk enkel cash of via bankcontact-app betaald worden. Vraag gerust meer info aan uw arts of praktijkassistent.

Spoedgevallen

In nood? Bel 112
Geen noodgeval? Bel 09 371 66 61

Daarna en voor andere minder dringende spoedgevallen belt u naar de praktijk (09 371 66 61). Spoedgevallen krijgen steeds voorrang. Vraag niet nodeloos om dringende hulp. Dit gaat om acute problemen zoals verwondingen, ademproblemen, valpartijen,… waarbij er geen levensgevaar is.

Meestal krijgt u een praktijkassistent aan de lijn. Bij dringende problemen nemen zij persoonlijk contact op met uw arts en kunt u zo nodig doorgeschakeld worden. De mensen van het secretariaat of uw arts kunnen dan meer info vragen, niet uit nieuwsgierigheid, maar om de ernst van uw situatie beter te kunnen inschatten en met u een concrete opvolging af te spreken (bijv. afspraak voor hechting op korte termijn, verwijzing ziekenhuis,…). Uiteraard zijn al deze mensen ook gebonden aan het medische beroepsgeheim.

Vergeet niet duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer door te geven aan de persoon die uw oproep beantwoordt.

Een dokter nodig ’s avonds of in het weekend?

Van maandag tot donderdag: lokale wachtdienst op 0472 55 99 78. Deze is bereikbaar elke weekdag van 19u00 tot en met 8u00

Weekend: Er is een goed georganiseerde wachtdienst van de huisartsen op het volledige grondgebied van groot-Deinze. De wachtpost is te bereiken via het algemeen nummer 1733, van vrijdag 19 u. tot maandag 8 u. en op feestdagen (24 u./24 u.). De wachtpost bevindt zich in het algemeen ziekenhuis Sint-Vincentius. De wachtpost is er voor dringende zaken, die niet kunnen wachten tot na het weekend.

Afwezigheden

Vakantie

Tijdens vakantieperiodes zal de praktijk niet gesloten zijn. Ook in de loop van het jaar zullen de huisartsen hun vrije periodes op elkaar afstemmen. U kan dus steeds in de praktijk terecht.